Inloggad som:

HARBOR/ BLU263-1201

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

HARBOR/ BLU263-1201
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 2/3 studie av BLU-263 hos indolentsystemisk mastocytos
A Randomized, Double-Blind, Placebo- Controlled Phase 2/3 Study of BLU-263 in Indolent Systemic Mastocytosis
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att definiera rekommenderad dos (RD) och utvärdera effekt och säkerhet av BLU-263 hos patienter med indolent systemisk mastocytos (ISM) eller monoklonalt mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS).
Mer information om studien för vårdgivare
1. Patient must be ≥ 18 years of age , at the time of signing the informed consent/assent. 2. Patient or legally authorized representative provides signed informed consent/assent to participate in the study. 3. Patient must have an Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOGPS) of 0
Patient has been diagnosed with any of the following WHO SM subclassifications: a. Cutaneous mastocytosis only (ie, without documentation of systemic involvement). b. Smoldering systemic mastocystosis (SSM) c. Systemic mastocytosis with an associated hematologic neoplasm of non-MC lineage (SM-AHN).
Behandling
Fas 2-3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-10-26)

Tillbaka till listan