Inloggad som:

avslutad_HAPIrect

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_HAPIrect
Hartman eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer: en multicentrisk randomiserad studie avseende postoperativt förlopp
Hartmanns Procedure or Abdominoperineal Excision With Intersphincteric Dissection in Rectal Cancer: a Randomized Study
PLACEHOLDER
Studien avser att jämföra två olika operationsmetoder avseende postoperativ morbiditet och livskvalitet hos en åldriga och och patienter med annan sjuklighet eller svag sfinkterfunktion med fekal inkontinens.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan