Inloggad som:

Halo

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Halo
En vetenskaplig studie för utveckling av FET-PET/MR för patienter med gliom
En vetenskaplig studie för utveckling av FET-PET/MR för patienter med gliom
PLACEHOLDER
Gliom är den vanligaste gruppen av hjärntumörer hos vuxna, ca 500 personer i Sverige drabbas varje år. Gruppen består av olika sorters gliom där glioblastom är den mest allvarliga. För vissa gliom ges strålbehandling och cytostatikabehandling efter operation. Utvärdering av behandlingseffekt tar tid, dels då det är svårt att skilja på förändringar som orsakas av behandlingen och progress av tumören och dels då det kan ta tid innan det går att mäta skillnader i tumörvolym. Målet med studien är att utveckla metoder som i ett betydligt tidigare skede kan förutsäga hur patienter svarar på sin behandling. Ett annat syfte med studien är att se hur patientens kognitiva förmågor påverkas av behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
Alla patienter över 18 år som har ett misstänkt gliom och planeras för operation/biopsi på neurokirurgiska kliniken i Umeå. Patienten måste kunna läsa och förstå svenska.
Patienter som inte kan göra MR pga klaustrofobi, implantat. Patienter med stark misstanke om metastaser, CNS-lymfom eller meningeom. Patienter med nedsatt kognitiv förmåga som själva inte kan lämna informerat samtycke. Patienter med nedsatt allmäntillstånd där onkologisk behandling inte är aktuell.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-24)

Tillbaka till listan