Inloggad som:

HAITILS-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

HAITILS-studien
Fas-I studie med tumörinfiltrerade lymfocyter administrerade via leverartärinfusion hos patienter med malignt melanom och levermetastaser
A phase I study using hepatic arterial infusion of autologous tumor infiltrating lymphocytes in patients with melanoma and liver metastases
PLACEHOLDER
Behandling med tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) är en immunterapi där man ur en biopsi på patientens egna tumör isolerar T-lymfocyter som sedan förökas tusentals gånger på ett laboratorium och därefter återförs tillbaka till patienten.
Mer information om studien för vårdgivare
Stadium IV uvealt melanom med eller utan tidigare systemisk behandling. Mätbar sjukdom med datortomografi eller magnetresonans avbildning enligt RECIST 1.1 kriterier inkluderande minst en lesion i levern och att metastas utbredningen har ett utpräglat leverengagemang. Minst en resektabel lesion.
Förväntad livslängd under 3 mån. Har eller har haft interstitiell lungsjukdom eller icke-infektiös lunginflammation. Nedsatt leverfunktion eller levercirros eller portal hypertension. Allvarlig överkänslighetsreaktion på behandling med antikroppar. Aktiv infektion, annan malign sjukdom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-24)

Tillbaka till listan