Inloggad som:

GSK 209012/ ZENYTH ESO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

GSK 209012/ ZENYTH ESO
En fas I-studie av modifierade/förstärkta T-celler hos deltagare med avancerade tumörer
Master Protocol to Assess the Safety and Recommended Phase 2 Dose of
PLACEHOLDER
Öppnad för patienter med synovialt sarkom
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2021-10-03)

Tillbaka till listan