Inloggad som:

avslutad_Graspanc

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Graspanc
En studie av eryaspase i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi, som andra linjens behandling för patienter med bukspottkörtelcancer (TRYbeCA-1)
A Randomized, Phase 3 Study of Eryaspase in Combination with Chemotherapy versus Chemotherapy Alone as Second-Line Treatment in Patients with Pancreatic Adenocarcinoma
PLACEHOLDER
En jämnförande studie med 2 armar, antingen studieläkemedlet eryaspase i kombination kemoterapi som redan är godkänd för att behandla patienter med bukspottkörtelcancer, eller standardkemoterapi. Syftet med studien är att ta reda på om eryaspase med kemoterapi fungerar bättre än enbart kemoterapi.
Mer information om studien för vårdgivare
Vuxna med duktalt adenocarinom i bukspottkörteln i stadium III- IV som fått progress efter första linjens standardbehandling. Mätbarsjukdom med RECIST. ECOG performance status 0-1.
Patienter som genomgått mer än en standardbehandling. Resektabel eller gränsresektabel pankreatiskt adenocarcinom. Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (NET). CNS-engagemang med symtom. Nyligen genomgången pankreatit.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan