Inloggad som:

GRAPHITE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

GRAPHITE
En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, multicenterstudie för utvärdering av effekt och säkerhet för vedolizumab som profylax mot instestinal akut transplantat-mot-värd-sjukdom hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation
En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad, multicenterstudie för utvärdering av effekt och säkerhet för vedolizumab som profylax mot instestinal akut transplantat-mot-värd-sjukdom hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2023-03-18)

Tillbaka till listan