Inloggad som:

avslutad_GRACE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GRACE
En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer
Continous treatment with with bevacizumab in elderly patients with mCRC: an open label, single arm, prospective phase IV trial to evaluate outcome and safety of continuous bevacizumab treatment in combination with chemotherapy over disease progression
PLACEHOLDER
Studera säkerhet och effekt hos äldre patienter med änd-eller tjocktarms-cancer när de behandlas med antikroppen Avastin var tredje vecka tillsammans med cytostatika.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som har fyllt minst 70 år. Tidigare obehandlad tjock- eller ändtarms-cancer med metastaser. Sjukdomsförändringar som kan mätas på röntgen enligt RECIST-metod.
Patienter som har hjärt-kärlsjukdom av klinisk betydelse.
Behandling
Fas 4
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-01)

Tillbaka till listan