Inloggad som:

avslutad_GLOW-CLL3011

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GLOW-CLL3011
Enstudie med ibrutinib och venetoklax jämfört med klorambucil och obinutuzumab för behandling vid kronisk lymfatisk leukemi/småcelligt lymfoocystiskt lymfomn
A Randomized, Open-label. Phase 3 study of the Combination of Ibrutinib plus Venetoclax versus Chlorambucis plus Obinutuzumab for the First-line Treatment of Subject with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) /Small Lymphocytic Lymmphoma (SLL)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2019-04-22)

Tillbaka till listan