Inloggad som:

avslutad_GLAG

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GLAG
GAG (Glukosaminoglykan) profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC (icke småcellig lungcancer).
PLACEHOLDER
Glukolsaminoglykan profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC, icke småcellig lungcancer. Syftet är att förenkla uppföljningen och effektivisera behandlingen av patienter med icke-småcellig lungcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med icke småcellig lungcancer. Patienter som får behandling för huvud- och halscancer.
-
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-08-14)

Tillbaka till listan