Inloggad som:

Genomikstudien BRÖST

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Genomikstudien BRÖST
Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.
Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.
PLACEHOLDER
Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer och lungcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.
Mer information om studien för vårdgivare
metastaserad bröstcancer
annan cancer
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan