Inloggad som:

Genomikstudien BRÖST

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Genomikstudien BRÖST
Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.
Sekvenseringsanalyser och precisionsmedicin vid bröstcancer - ett fokuserat projekt för förbättrad diagnostik och uppföljning.
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-05)

Tillbaka till listan