Inloggad som:

avslutad_Genmab GCT1015-04

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Genmab GCT1015-04
En enarmad, internationell multicenterstudie av Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) av tidigare behandlad, återkommande eller metastatisk livmoderhalscancer.
A Single arm, Multicenter, International Trial of Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) in Previously Treated, Recurrent or Metastatic Cervical Cancer.
PLACEHOLDER
Studien syftar till att undersöka effekten av läkemedlet tisotumab-vedotin hos patienter med tidigare behandlad, återkommande livmoderhalscancer
Mer information om studien för vårdgivare
Primärt generaliserad eller recidiverande livmoderhalscancer som progredierat efter minst en men maximalt två linjers behandling mot metastatisk sjukdom varav en linje skall bestått av cytostatikadublett med eller utan bevacizumab.
Neuroendokrin histologi. Annan malignitet. Känd blödningsdefekt eller ögonsjukdom.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-06-19)

Tillbaka till listan