Inloggad som:

avslutad_Gen701

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Gen701
En säkerhetsstudie av eskalerade doser av HuMax-TF-ADC , ett konjugat av en vävnadsfaktorspecifik antikropp och läkemedel, hos patienter med lokalt avancerad och eller metastaserad solida tumörer, som är kända för att uttrycka vävnadsfaktor.
First-in-human, dose escalating safety study of tissue factor specific antibody drug conjugate tisotumab vedotin (humax-tf-adc) in patients with locally advanced and or metastatic solid tumors known to express tissue factor.
PLACEHOLDER
-
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan