Inloggad som:

avslutad_GCT3013-05

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GCT3013-05
En randomiserad, öppen, fas 3-studie av epcoritamab vs prövarens val av cytostatika vid behandling av relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom
A Randomized, Open-Label, Phase 3 Trial of Epcoritamab vs Investigator’s Choice Chemotherapy in Relapsed/Refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma.
PLACEHOLDER
En randomiserad, öppen, fas 3-studie av epcoritamab vs prövarens val av cytostatika vid behandling av relapserande/refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-08)

Tillbaka till listan