Inloggad som:

GCT 3013-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

GCT 3013-02
En fas 1b/2, öppen studie för att utvärdera säkerheten och den preliminära effekten av epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) i kombination med andra läkemedel hos patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom.
A Phase 1b/2, Open-Label Trial to Assess the Safety and Preliminary Efficacy of Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) in Combination with Other Agents in Subjects with B-cell Non-Hodgkin Lymphoma.
PLACEHOLDER
En Fas 1b/2 öppen studie för att utvärdera säkerhet och preliminär effekt av epcoritamab i kombination med andra anticancerläkemedel hos patienter med B-cell Non-Hodgkin lymfom. Studien består av fem armar, beroende på lymfomdiagnos, deltagande patienter kommer att erhålla olika behandlingar, förutom att studieläkemedlet (epcoritamab) kommer att ges till samtliga patienter. Primär målsättning med studien är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av epcoritamab, samt utvärdering av insidensen av dosbegränsande toxicitet. Studien består av två delar; en ”safety run-in fas, där doserna av studieläkemedlet titreras upp, och en ”expansion fas”.
Mer information om studien för vårdgivare
- Minst 18 år gammal - ECOg status 0, 1, or 2 - Mätbar sjukdom - Neu ≥1.0 × 109/L (growth factor use is allowed) - Trombocyter >75 x 109/L, or ≥50 x 109/L om benmärgsengagemang eller splenomegali c. ALT level ≤2.5 times the ULN d. Total bilirubin level ≤2 × ULN e. eGFR >50 mL/min (by Cock
- Svår eller anafylaktisk reaktion mot anti CD20 behandling - Cytostatikabehandling, strålbehandling eller större kirurgi inom fyra veckor från behandlingsstart - Immunosuppressiv behandling eller kumulativ dos av korticosteroider ≥ 140 mg av prednisone inom två veckor
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2021-09-11)

Tillbaka till listan