Inloggad som:

GCT3013-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

GCT3013-02
En fas 1b/II öppen studie för att utvärdera säkerheten och effekten av Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) i kombination med andra läkemedel hos patienter med non-Hodgkins B-cellslymfom
A Phase 1b/2, Open-Label Trial to Assess the Safety and Preliminary Efficacy of Epcoritamab (GEN3013; DuoBody®-CD3xCD20) in Combination With Other Agents in Subjects With B-cell Non-Hodgkin Lymphoma (B-NHL)
PLACEHOLDER
En fas 1b/2, öppen icke randomiserad studie. Som består av två delar, en doseskalerings del och en expansionsfas. Totalt skall cirka 130 patienter inkluderas varav minst 6 patienter i varje arm i Doseskaleringsdelen och cirka 20 patienter i Expansionsfasen. Syfte att studera säkerhet och preliminär effekt av Epcoritamab i kombination med andra läkemedel i 5 olika behandlignsarmar.
Mer information om studien för vårdgivare
Obehandlade patienter med storcelligt B-cellslymfom.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-04)

Tillbaka till listan