Inloggad som:

avslutad_GALAHAD

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_GALAHAD
En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser
A Phase 2 Efficacy and Safety Study of Niraparib in Men with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer and DNA-Repair Anomalies.
PLACEHOLDER
-
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-01-28)

Tillbaka till listan