Inloggad som:

avslutad_G-Definer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_G-Definer
Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancER treatment
Gender Difference in sidE eFfects of ImmuNotherapy: a possible clue to optimize cancER treatment
PLACEHOLDER
Provtagningsstudie för analys av effekt och biverkningar för patienter som får immunterapi
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan