Inloggad som:

Fortitude101 Amgen 552-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Fortitude101 Amgen 552-studien
En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 3-multicenterstudie av bemarituzumab plus kemoterapi jämfört med placebo plus kemoterapi för patienter med magsäckscancer eller övergången mellan matstrupe och magsäck
En randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 3-multicenterstudie av bemarituzumab plus kemoterapi jämfört med placebo plus kemoterapi hos försökspersoner med tidigare obehandlad avancerad magsäckscancer eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck med överuttryck av FGFR2b (FORTITUDE-101)
PLACEHOLDER
Studie med patienter som har avancerad magsäckscancer eller cancer i övergången mellan matstrupe och magsäck och som inte tidigare fått behandling för detta. Säkerhet, effekt och tolerans utvärderas av studieläkemedlet Bemarituzumab tillsammans med kemoterapi med mFOLFOX6 eller placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt påvisad gastric or GEJ adenocarcinom,inoperabel,lokalt avanserad, metastaserad, ej kurrativ FGRF2b övertryck postitiv ≥10% 2+/3+ tumor cell staining , HER2 negativ, ECOG0-1, enligt RECIST 1.1.
Obehandlad eller symptomatisk CNS metastasering,nedsatt hjärtfuntion, neuropati≥≥ ≥gr2 el mer, ILD,HIV,pågående ögonsjukdom,hornhinne symptom/sjukdom, annan malign sjukdom senaste 2 åren,
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-21)

Tillbaka till listan