Inloggad som:

avslutad_FluoHeart

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_FluoHeart
Effekter av S-1 och capecitabin i kombination med oxaliplatin på hjärtats kranskärlsblodflöde: en randomiserad fas II studie.
Effects of S-1 and Capecitabine in Combination With Oxaliplatin on the Coronary Artery Blood Flow in Patients Metastatic Gastrointestinal Tract Adenocarcinoma: a Randomized Phase II Study
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
Studie för patienter med avancerad/meteastaserad adenocarcinom i gastrointestinalkanalen som planeras starta första linjens cytostatika behandling.
.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan