Inloggad som:

avslutad_FLT-PET/MR

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_FLT-PET/MR
Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer
Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer
PLACEHOLDER
Utvärdera om avancerade MR-tekniker och PET/MR bidra till tidiga tecken på behandlingsutvärdering. PET/MR görs vid max 4 tillfällen.
Mer information om studien för vårdgivare
Höggradigt gliom som planeras för operation/biopsi eller andra linjens behandling alternativ reoperation
-
Observation
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan