Inloggad som:

avslutad_FIRST (RLY-4008-101)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_FIRST (RLY-4008-101)
A First-in-Human Study of Highly Selective FGFR2 Inhibitor, RLY-4008, in Patients With Intrahepatic Cholangiocarcinoma (ICC) and Other Advanced Solid Tumors
A First-in-Human Study of Highly Selective FGFR2 Inhibitor, RLY-4008, in Patients With Intrahepatic Cholangiocarcinoma (ICC) and Other Advanced Solid Tumors
PLACEHOLDER
Studien är en First in human-studie, i tre faser. Syftet med studien är att definiera högsta tolererade dos och rekommenderad fas 2-dos säkerhetsprofil, farmakokinetik (PK), farmakodynamik och preliminär antitumöraktivitet för RLY-4008.
Mer information om studien för vårdgivare
De patienter som inkluderas skall ha en bekräftad diagnos på inoperabel eller metastaserande intrahepatiskt kolangiocarcinom eller andra solida tumörer. Patienten ska ha en dokumenterad FGFR2-förändring i blod och/eller tumör enligt lokal bedömning,
Patientens cancer har en annan känd primär förändring än FGFR2 som är mottaglig för godkänd riktad terapi (t.ex. EGFR, ALK, ROS1, RET, HER2, BRAF, IDH1)
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-05-27)

Tillbaka till listan