Inloggad som:

avslutad_Fight-302

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

FGFR2
avslutad_Fight-302
En fas 3, öppen, randomiserad, multicenterstudie för att utvärdera effekten och säkerheten hos pemigatinib jämfört med cytostatika i form av gemcitabin plus cisplatin vid första linjens behandling av patienter med gallgångscancer, lokalt avancerad eller metastaserad med en FGFR2-rearrangemang
A Phase 3, Open-Label, Randomized, Active-Controlled, Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Pemigatinib Versus Gemcitabine Plus Cisplatin Chemotherapy in First-Line Treatment of Participants With Unresectable or Metastatic Cholangiocarcinoma With FGFR2 Rearrangement (FIGHT-302)
PLACEHOLDER
Det är en öppen, randomiserad fas III studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Pemigatinib versus Gemcitabin och Cisplatin för patienter med gallgångscancer som har en FGFR2 mutation
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som har en lokalt avancerad eller metastaserande gallgångscancer, som inte tidigare fått palliativ behandling. Patienten måste också ha en FGFR2 mutation som måste vara centralt verifierad.
Patienter som inte har FGFR2 mutation
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-05-27)

Tillbaka till listan