Inloggad som:

avslutad_INCB 99318-122 (Incyte)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_INCB 99318-122 (Incyte)
En fas I-studie som utforskar säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik för INCB099318 hos deltagare med utvalda avancerade solida tumörer
A Phase I Study Exploring the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of INCB099318 in Participants With Selecte Advanced Solid Tumors
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten med studieläkemedlet och ta reda på vilka eventuella effekter studieläkemedlet INCB099318 har på patienter med solida tumörer. Studien innefattar omfattande provtagning från blod och vävnad samt röntgen och olika undersökningar som analyseras för att se om resultaten kan leda till nya sätt att behandla patienter med solida tumörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Män och kvinnor över 18 år, signerat samtycke. Histologiskt verifierad solid tumör som är mätbart med RECIST V1.1 som betraktas som ej lämplig för kirurgi eller andra kurativa behandlingsförfarande. Sjukdomsprogression efter tillgängliga terapibehandling och intoleranta till standardbehandling.
Kliniskt signifikant hjärtsjukdom, ventrikelsjukdom, angina och myokardsjukdom 6 månader före start av läkemedel. Obehandlade hjärnmetastaser eller progrresiv sjukdom som omfattar hjärnmetaser eller neurologiska symtom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-08)

Tillbaka till listan