Inloggad som:

avslutad_FANDANGO

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_FANDANGO
En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer.
A randomized phase II trial of first-line combination chemotherapy with nintedanib / placebo for patients with advanced or recurrent endometrial cancer.
PLACEHOLDER
Studien syftar till att jämföra eventuell skillnad i tid till cancertillväxt mellan de patienter som behandlas med kemoterapi + nintedanib versus kemoterapi + placebo
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med livmodercancer i avancerat stadium (stadium 3C2 – 4B) eller patienter med återfall av livmodercancer (stadium 1-3) där kemoterapi planeras
Tidigare behandling med kemoterapi för stadium 3C2 till 4B eller återfall inom 6 månader efter avslutad primär kemoterapi för stadium 1-3. Annan samtidig eller tidigare cancer.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-23)

Tillbaka till listan