Inloggad som:

Exelixis XL184-401

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Exelixis XL184-401
En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/d jämfört med 140 mg/dag på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer
A Randomized, Double-blind Study To Evaluate the Efficacy and Safety of Cabozantinib (XL184) at 60 mg/Day Compared to a 140 mg/Day in Progressive, Metastatic Medullary Thyroid Cancer Patients
PLACEHOLDER
En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/dag jämfört med 140 mg/d på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer
Mer information om studien för vårdgivare
1. Histologiskt verifierad diagnos av medullär thyroideacancer 2. Tillgång till tumörvävnad för RET/RAS-analys om ej ärftligt RET-mutation 3. Metastaserande sjukdom enl CT eller MRI, mätbara enligt RECIST 1.1 och progredierande enligt RECIST 1.1 4. > 18 år 5. ECOG <1 5. Acceptabla blodvärden
1. Tidigare behandling med tyrosinkinashämmare eller cytostatika eller strålbehandling inom 28 dagar 2. Obehandlade CNS-symptom, som kräver steroider eller antikoagulantia, 3. Okontrollerad hypertension, inflammatorisk tarmsjukdom, inväxt i kärl, trachea, matstrupe 4. Större kirurgi inom 2 mån
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Administrator (2018-02-14)

Tillbaka till listan