Inloggad som:

Exclaim2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Exclaim2
Öppen randomiserad fas III-studie jämförande studieläkemedel TAK-788 med standardbehandling Carboplatin-Alimta hos patienter med icke-småcellig lungcancer med mutation i EGFR exon 20.
Randomized Phase 3 Multicenter Open-label Study to Compare the Efficacy of TAK-788 as First-line Treatment Versus Platinum-Based Chemotherapy in Patients With Non–Small Cell Lung Cancer With EGFR Exon 20 Insertion Mutations
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att utvärdera effekten av TAK-788 jämfört med platinolbaserade cellgifter hos försökspersoner med icke-småcellig lungcancer som har EGFR exon 20-mutation och om studieläkemedlet orsakar eventuella biverkningar.
Mer information om studien för vårdgivare
Lokalt avancerad/metastaserad Icke-småcellig lungcancer, EGFR exon 20-mutation, gott allmäntillstånd, mätbar sjukdom på röntgen.
Tidigare behandling för avancerad eller spridd lungcancersjukdom (undantag finns), annan cancer senaste tre åren (undantag finns), aktiva hjärnmetastaser, svår hjärtsjukdom.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2023-11-23)

Tillbaka till listan