Inloggad som:

avslutad_Exceptional responders

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Exceptional responders
Molekylära faktorer associerade med exceptionellt bra svar på onkologisk behandling
Molekylära faktorer associerade med exceptionellt bra svar på onkologisk behandling
PLACEHOLDER
Det är sedan länge känt att somliga cancerpatienter svarar exceptionellt bra på sin behandling, långt bättre än förväntat baserat på erfarenhet och statistik. Varför ett fåtal patienter svarar exceptionellt bra på sin behandling är dock i stor utsträckning okänt. Vår hypotes är att exceptionellt bra behandlingssvar kan förklaras av kliniska faktorer (till exempel till vilka organ sjukdomen har spritt sig) och molekylära faktorer (till exempel specifika genförändringar hos tumören eller individen). Huvudsyftet med projektet är att identifiera molekylära faktorer kopplade till exceptionellt bra svar på cancerbehandling. Ett ytterligare syfte med studien är att införskaffa grundläggande statistik över patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset som svarat exceptionellt bra på sin cancerbehandling
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-20)

Tillbaka till listan