Inloggad som:

EWALL-PH-03

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

EWALL-PH-03
En studie av effekt och säkerhet av Ponatinib i kombination med kemoterapi jämförd med Imatinib i kombination med kemoterapi hos patienter med Philadelphiakromosom positiv akut lymfatisk leukemi (PH+ ALL) En tvåarmad randomiserad prospektiv studie.
EWALL-PH-03
PLACEHOLDER
An open label, 2-arm, Randomised phase II study to Compare the Safety and Efficacy of Ponatinib plus Chemotherapy with Imatinib plus Chemotherapy as front-line therapy for patients aged 55 years and over with Philadelphia chromosome positive (Ph+ or BCR-ABL+) Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)
Mer information om studien för vårdgivare
se länk till publik databas
se länk till publik databas
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: Mirella Wahl (2024-03-12)

Tillbaka till listan