Inloggad som:

avslutad_Eucharis

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Eucharis
Europeiska behandlingsmönster och resultat relaterade till första linjens CDK4/6-hämmare och hormonbehandlingar bedömda i en "real-world" (verklig) icke-interventionsstudie (EUCHARIS)
European Treatment Patterns and Outcomes Associated With First-Line CDK4/6 inhibition and Hormonal Therapies Assessed in a Real-World Non-Interventional Study (EUCHARIS)
PLACEHOLDER
Samla in real-world data (RWO), verklig data, som beskriver patientegenskaper, behandlingsmönster och behandlingsrelaterade kliniska resultat hos patienter med HR+HER2-ABC i Europa. Yttligare bevis på verkliga kliniska resultat hos denna patientgrupp skulle kunna ge yttligare värdefull information till behandlande läkare vid utvärdering av tillgängliga behandlingsalternativ för sina patienter.
Mer information om studien för vårdgivare
Man eller kvinna, har historiskt (vävnadsprov) eller cytologiskt (cellprov) bekräftad BC-diagnos (HR+/HER2-BC). Har fått diagnosen lokalt avancerad BC som inte är känslig för stålning eller kirurgisk behandling i botande syfte eller metastaserande BC (d.v.s ABC)
Patientens första behandling efter att diagnostiserats med ABC-diagnos var kemoterapi (inklusive induktionskemoterapi). Patienten har tecken på andra aktiva maligna tumörer inom 3 år (förutom icke-melanom hudcancer eller karcinom in situ) före ABC-diagnos.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-05)

Tillbaka till listan