Inloggad som:

avslutad_ET-NEC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ET-NEC
Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%.
Everolimus and temozolomide as first-line treatment in advanced gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma (G3) with a Ki67 of 20-55%.
PLACEHOLDER
Neuroendokrina tumörer (NET) betraktas generellt som låg-aggressiva, men en mindre del av dem är tvärtom mycket aggressiva och benämns då neuroendokrint carcinom (NEC). NET är en relativt ovanlig tumörform, och NEC en ovanlig form av NET, och solida kliniska data på dess behandling är därför få. Den
Mer information om studien för vårdgivare
• Histologically proven neuroendocrine carcinoma with a Ki67 of 20-55% • Primary gastroenteropancreatic tumor or cancer of unknown primary when metastases are mainly GI. • The patient cannot by surgery be rendered free from disease • WHO performance status 0-1 • Adequate haematological, renal and hepatic function • Measurable disease according to RECIST criteria v 1.1.
• Prior chemotherapy for advanced/metastatic disease. • Adjuvant chemotherapy must have ended > 6 months before inclusion. • Other anti-cancer systemic treatment within the last 8 weeks, including other experimental drugs.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan