Inloggad som:

EROS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

EROS
Early intervention and recovery of sexual function in men and women after treatment of rectal cancer–a randomized controlled study with tadalafil compared to standard care
Early intervention and recovery of sexual function in men and women after treatment of rectal cancer–a randomized controlled study with tadalafil compared to standard care
PLACEHOLDER
Tidig intervention och återhämtning av sexuell funktion hos män och kvinnor efter behandling av rektalcancer – en randomiserad kontrollerad studie med tadalafil jämfört med standardvård
Mer information om studien för vårdgivare
Rektalcancer
-
Behandling
Fas 2-3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan