Inloggad som:

ERIS

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

EGFR
ERIS
En nationell studie för karakterisering av EGFR-muterad lungcancer
EGFR-mutated lung cancer in randomized investigator initiated study. ERIS is a national, randomized phase III trial for advanced NSCLC harboring targetable EGFRmutations.The trial is academic and initiated by Swedish Lung Cancer Study Group (SLUSG). Patients will be randomized to third generation EGFR-inhibitor ( osimertinib) or second-generation EGFR-inhibitor (investigator's choice between afatinib and dacomitinib).
PLACEHOLDER
Idag finns flera målriktade läkemedel rekommenderade för första linjens palliativa behandling av EGFR-muterad lungcancer. Vilken behandlingssekvens av dessa läkemedel som är bäst för den enskilde patienten är idag ofullständigt känt. Det finns också ett behov av ökad kunskap kring olika resistensmekanismer samt att identifiera biomarkörer för att ytterligare kunna optimera och individualisera behandling och monitorering. I ERIS randomiseras patienterna (1:1) till ett av behandlingsalternativen 3:e generations EGFR-hämmare (osimertinib) eller 2:a generations EGFR-hämmare (afatinib eller dakomitinib utifrån den behandlande läkarens val). Vid senare resistensutveckling orsakad av EGFR-mutationen T790M i armen med 2:a generations EGFR-hämmare ges osimertinib i andra linjen. Andra linjens behandling i övriga situationer och även alla kommande behandlingslinjer sker utifrån behandlande läkares val.
Mer information om studien för vårdgivare
- Histologisk / cytologisk diagnos NSCLC - Icke botbart stadium III-IV eller återfall efter tidigare kurativ behandling - WHO PS 0-4 - EGFR-mutation som kan förmodas svara på EGFR-TKI - Ingen tidigare TKI-behandling
- Tillstånd som inte gör det möjligt att genomgå behandling med de aktuella läkemedlen - Samtidig annan malignitet med potential att metastasera
Behandling
Fas 3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan