Inloggad som:

Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE)
Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE)
Erfarenheter av vakuumassisterade excisioner av förändringar i bröst (VAE)
PLACEHOLDER
Syftet är att utvärdera det kliniska utfallet av vacuum assisterad excision (VAE) i jämförelse med kirurgisk excision av bröstförändringar med oklar malignitetspotential. Studien har både en retrospektiv och prospektiv del. Patienter som inkluderas prospektivt besvarar även ett kort frågeformulär om ingreppet.
Mer information om studien för vårdgivare
Beslut om vacuum assisterad excision på multidisciplinär konferens.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-04)

Tillbaka till listan