Inloggad som:

avslutad_EORTC-VU34

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_EORTC-VU34
En internationell fältstudie om pålitligheten och giltighet av EORTC`s vulvacancerenkät (EORTC-VU34)
An international fileld study of the reliability and validity of the EORTC Vulva Cancer Moduel (EORTC VU34)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med vulvacancer som har kunskap i svenska språket för att kunna besvara livskvalitetsformulär
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan