Inloggad som:

avslutad_ENTREÉ

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ENTREÉ
ENTREÉ
A Phase II, Randomized, Open-label Platform Trial Utilizing a Master Protocol to Study Novel Regimens Versus Standard of Care Treatment in NSCLC Participants
PLACEHOLDER
En fas II, randomiserad öppen plattformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke småcellig lungcancer. Patienterna skall ha progredierat på platinumbaserad kemoterapi och PD1/PDL1 hämmare för att kunna ingå. I första substudien randomiseras patienterna mellan Docetaxel vs Docetaxel i kombination med ICOS agonisten GSK3359609. Behandling ges var 3:e vecka intravenöst. Patienterna utvärderas med CT var 6:e vecka första året.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-11-01)

Tillbaka till listan