Inloggad som:

avslutad_ENRICH

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ENRICH
Enrich- en randomiserad multicenterstudie av kombinationen rituximab/ibrutinib jämfört med standard behandlingen rituximab/cytostatika för behandling av äldre (>60 år) som insjuknar i mantelcellslymfom
Randomised, open label study of Rituximab/Ibrutinib vs Rituximab/Chemaotherapy in older patients with untreated mantle cell lymphoma
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att jämföra effekt och biverkningar av behandling med antingen (A) ibrutinib med rituximab (IR, Ibrutinib-behandlingsarmen) mot (B) cytostatika med rituximab (R-cytostatika, kontrollarmen hos äldre patienter med tidigare obehandlat mantelcellslymfom.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter över 60 år med konfirmerad diagnos av mantelcellslymfom, stadium II-IV, mätbar sjukdom som är behandlingskrävande, ECOG-status 0-2.
Patient som bedöms klara av behandling med stamcellstransplantation.
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan