Inloggad som:

eNRGy- MCLA-128-CL01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

eNRGy- MCLA-128-CL01
En fas I/II studie av MCLA-128, en bispecifik IgG1 antikropp i fullängd riktad mot HER2 och HER3, hos patienter med solida tumörer (eNRGy)
A Phase I/II Study of MCLA-128, a full length IgG1 Bispecific Antibody Targeting HER2 and HER3, in Patients with Solid Tumors
PLACEHOLDER
En öppen, multicenter studie där syftet är att utvärdera säkerheten och toleransen för MCLA-128 (en antikropp mot HER2 och HER3) hos patienter med cancer där NRG1-genfusion är närvarande. För att upptäcka om NRG1 är närvarande skickas vävnad till centralt lab i studien.
Mer information om studien för vårdgivare
Vävnad skall skickas till centralt lab i studien för analys av NRG1. Endast patienter med närvarande NRG1 kan starta behandling i studien.
Se studieprotokoll
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-03-21)

Tillbaka till listan