Inloggad som:

avslutad_ENGOT OV-23/EWOC-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ENGOT OV-23/EWOC-1
EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer.
EWOC-1 (Elderly Women Ovarian Cancer) Multicenter, randomized trial of carboplatin +/- paclitaxel in vulnerable elderly patients with stage III-IV advanced ovarian cancer
PLACEHOLDER
Syftet är att utvärdera två cytostatika, paklitaxel och karboplatin och hur dessa kan anpassas för lite äldre och lite ”sköra” patienter. Det vill säga kvinnor som är 70 år eller äldre och som bedöms vara mer känsliga för cytostatika biverkningar. Paklitaxel och karboplatin ges idag som rutin.
Mer information om studien för vårdgivare
Kvinnor över 70 år FIGO stadie 3 eller 4 ovarial, peritoneal eller tuba cancer Geriatric Score of Vulnerability (geriatriskt sårbarhetstest) över 3
Tidigare behandling med cytostatika.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan