Inloggad som:

En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer.

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer.
En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer.
En undersökning om smärtrelaterade erfarenheter hos svenska vuxna med cancer.
PLACEHOLDER
Undersökningen syftar till att ge oss en bättre förståelse för personernas erfarenheter av att försöka få psykologisk behandling för cancerrelaterad smärta, samt ökad förståelse av sambandet mellan smärta och välmående hos personer som har eller har haft cancer. Metoden är onlineundersökning.
Mer information om studien för vårdgivare
a) Ålder: 18 år eller äldre b) Nuvarande eller tidigare cancerdiagnos c) Villighet att ge informerat samtycke d) Förmåga att läsa svenska
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan