Inloggad som:

En fas 1b/2, First-in-Human, doseskalerings- och expansionsstudie av XMT-1536 hos patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

En fas 1b/2, First-in-Human, doseskalerings- och expansionsstudie av XMT-1536 hos patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b
En fas 1b/2, First-in-Human, doseskalerings- och expansionsstudie av XMT-1536 hos patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b
A Phase 1b/2, First-in-Human, Dose Escalation and Expansion Study of XMT-1536 In Patients with Solid Tumors Likely to Express NaPi2b.
PLACEHOLDER
En fas Ib/II first-in-human, doseskalerings- och expansionsstudie med läkemedlet XMT-1536 till patienter med solida tumörer som sannolikt uttrycker NaPi2b (en natriumberoende fosfattransportör). I Lund kommer dock enbart patienter med höggradig, serös, ovarialcancer att inkluderas. Primär målsättning med studien är i dosescaleringsfasen att fastställa den maximalt tolererbara dosen, och i expansionsfasen utvärdering av säkerhet och tolerabilitet.
Mer information om studien för vårdgivare
- ECOG-status o eller 1. - Mätbar sjukdom - Adekvata blodvärden - Informerat samtycke.
- Större kirurgi inom 28 dagar. - Nya eller progredierande hjärnmetastaser - Svår systemisk sjukdom. - Graviditet/amning
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-10-03)

Tillbaka till listan