Inloggad som:

avslutad_EMBRACE-II

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_EMBRACE-II
Bildstyrd intensitetsmodulerad extern strålbehandling och MR-baserad anpassad brachyterapi vid lokalt avancerad livmoderhalscancer.
Image guided intensity modulated External beam radiochemotherapy and MRI based adaptive BRAchytherapy in locally advanced CErvical cancer.
PLACEHOLDER
Studien syftar till att förfina dosering till både tumör och riskorgan vid både extern strålbehandling och vid brachyterapi samt att prospektivt undersöka livskvalitet under och efter behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Primär livmoderhalscancer som planeras för kurativt syftande radiokemoterapi med brachyterapi. Skivepitelcancer, adenocarcinom eller adenoskavmös cancer.
Annan malignitet, genomgången hysterektomi, ej lämplig för MR-baserad brachyterapi.
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-19)

Tillbaka till listan