Inloggad som:

avslutad_EMBARK-MDV 3100-12

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_EMBARK-MDV 3100-12
En randomiserad fas III-studie som jämför effektivitet och säkerhet av enzalutamid i kombination med leuprorelin, enbart enzalutamid, och placebo i kombination med leuprolin hos män med icke-metastaserande prostatacancer som försämrats efter försök till botande behandling och som bedöms ha högrisksjukdom
A phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide, Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide i´n Men With High Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-23)

Tillbaka till listan