Inloggad som:

avslutad_EMBARK – MDV 3100-13

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_EMBARK – MDV 3100-13
Icke-metastaserande, hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning
A Phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide in Men With High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy
PLACEHOLDER
En randomiserad fas 3 studie, icke-metastaserad hormonkänslig högrisk PCa som försämrats efter operation eller strålning. Randomiseras 1/3 till enzalutamid +leuprolin, placebo+leuprolin eller enbart enzalutamid (n=1860)
Mer information om studien för vårdgivare
• PSADT < 9 mån, Nx,M0 • PSA >2 efter kirurgi • PSA > 5 efter strålterapi
metastaser
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan