Inloggad som:

avslutad_EFFECT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_EFFECT
Effekter av strukturerad och individanpassad träning hos patienter med spridd bröstcancer angående trötthet och livskvalitet: EFFECT-studien
Effects of structured and individualized exercise in patients with metastatic breast cancer on fatigue and quality of life
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Omvårdnad
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan