Inloggad som:

Dwell-Time

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Dwell-Time
Nordisk studie om reducerad verkningstid av BCG för icke-muskelinvasiv blåscancer av hög risk-NMIBC.
Nordic Urothelial Cancer Research Group Study on Reduced BCG Dwell-Time in High Risk NMIBC.
PLACEHOLDER
-
Mer information om studien för vårdgivare
-
-
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-02)

Tillbaka till listan