Inloggad som:

avslutad_DurSab

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_DurSab
En fas I studie om durvalumab och stereotaktisk strålterapi som underhållsbehandling i patienter med metastaserande icke småcellig lungcancer.
Stereotactic ablative body radiotherapy (SABR) followed by Durvalumab as maintenance treatment in patients with advanced non-small cell lung cancer not progressing after 4 to 6 cycles of first-line conventional chemotherapy: a phase I feasibility trial.
PLACEHOLDER
Fas I studie på patienter med NSCLC stadium IV utan progress efter 4 till 6 kurer med konventionell kemoterapi får SBRT i 3 fraktioner mot en utvald tumörförändring efterföljd av immunterapi som består av PD-L1 hämmare Durvalumab IV 1 gång/mån.Biopsi tas på den förändring som kommer att bestrålas.
Mer information om studien för vårdgivare
Stadium IV NSCLC, EGFR och ALK negativ.Respons eller stabilt efter 4-6 kurer konventionell behandling med cytostatika.Minst 2 tumörförändringar tillgängliga för biopsi varav den ena ska vara tillgänglig för behandling med SBRT.
Aktiva autoimmuna sjukdomar.Icke kontrollerade CNS metastaser.Tidigare högdos radioterapi mot thorax.Tidigare palliativ RT är ok.Behov av steroidbehandling motsvarande 10 mg prednisolon/dag.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-04-23)

Tillbaka till listan