Inloggad som:

Dreamm 5

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Dreamm 5
A Phase I/II, Randomized, Open-label Platform Study Utilizing a Master Protocol to Study GSK2857916 as monotherapy and in Combination with Anti-Cancer Treatments in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)
A Phase I/II, Randomized, Open-label Platform Study Utilizing a Master Protocol to Study GSK2857916 as monotherapy and in Combination with Anti-Cancer Treatments in Participants with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM)
PLACEHOLDER
patienterna får immunterapi och antikropp. Studien är en så kallad ”plattformsstudie”där aBCMA alltid ingår, som ensam behandling eller tillsammans med annan behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
I studien inkluderas vuxna patienter med relaps eller refraktärt Multipelt Myelom som genomgått minst 3 behandlingslinjer innehållande både en Proteasomhämmare, Immunmodulerande behandling samt en anti-CD38 monoklonal antikropp.
se studieprotokoll
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan