Inloggad som:

DRAGON-sarcopenia

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

DRAGON-sarcopenia
DRAGON-sarcopenia
Assessment of sarcopenia as an indipendent risk factor for reduced liver growth in patients undergoing combined portal vein and hepatic vein (PVE/HVE)emolization before liver resection - A DRAGON registry collaborative analysis
PLACEHOLDER
Bedömning av sarkopeni som en oberoende riskfaktor för minskad levertillväxt hos patienter som genomgår kombinerad portalven och leverven (PVE/HVE)emolisering före leverresektion
Mer information om studien för vårdgivare
Alla patienter med primära och sekundära levertumörer införda i DRAGON-registret som genomgick PVE/HVE (eller en teknisk variation av denna procedur) mellan januari 2016 och september 2021
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-03-15)

Tillbaka till listan