Inloggad som:

Down-stagingstudie-Lever

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Down-stagingstudie-Lever
Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer.
Kemoembolisering och levertransplantation vid intermediär levercellscancer.
PLACEHOLDER
Downstaging följt av levertransplantation vid levercellscancer överstigande UCSF kriterier.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-10-24)

Tillbaka till listan